برچسب: الگوریتم گوگل

06 شهریور 1400

موتور جستجو چگونه کار میکند؟

الگوریتم های گوگل چطور کار میکنند ؟   با توجه به میزان اطلاعات موجود در وب ، یافتن آنچه شما نیاز دارید بدون مرتب سازی